Finansowanie

Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego prowadzona jest na terenie Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ i jest finansowana przez następujące jednostki:

1. Krajowe Centrum ds. AIDS
Koszty osobowe, zakup i wykonanie standardowych testów przesiewowych i potwierdzenia (Western Blot), wsparcie psychologiczne dla osób wykonujących badanie.

2. Miasto Wrocław
Koszty osobowe, zakup szybkich testów do diagnostyki HIV i kiły, opracowanie oraz druk materiałów informacyjno-edukacyjnych.

3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”
Zakup prezerwatyw męskich i damskich, lubrykantów, chusteczek do seksu oralnego, opracowanie oraz druk materiałów informacyjno-edukacyjnych, diagnostyka pozostałych chorób przenoszonych drogą płciową oraz testy potwierdzenia w kierunku kiły.

4. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Zakup sprzętu i odczynników do diagnostyki pozostałych chorób przenoszonych drogą płciową.

You may also like...

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl