Personel

dr Bartosz Szetela
koordynator
doradca ds. HIV/AIDS

Bartosz Szetela – absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, asystent w Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lekarz specjalista chorób zakaźnych. Prowadzi liczne projekty związane z profilaktyką zakażeń przenoszonych drogą płciową i podczas dożylnego przyjmowania narkotyków, a także sprawuje specjalistyczną opiekę nad osobami żyjącymi z HIV. Autor kilkunastu prac i współautor podręczników związanych z profilaktyką, diagnostyką i terapią zakażenia HIV. Współpracownik Krajowego Centrum ds. AIDS w zakresie opracowania i wdrażania zaleceń obowiązujących w diagnostyce przesiewowej zakażenia HIV oraz gospodarki lekami antyretrowirusowymi. Aktywnie działa na rzecz stworzenia trwałego systemu monitorowania rodzaju i częstości ryzykownych zachowań seksualnych, a także diagnostyki przesiewowej w ramach wielospecjalistycznych Poradni Zdrowia Seksualnego.
 

 

lek. Michał Furdal
doradca ds. HIV/AIDS

Michał Furdal – lek. med., absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończył z wyróżnieniem w 2007 r. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, którą odbywa na Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczą przede wszystkim epidemiologii zakażenia HIV oraz wpływu wirusa na indukowanie zaburzeń kardiometabolicznych organizmu.

 

mgr Michał Jóźwiak
doradca ds. HIV/AIDS

Michał Jóźwiak – psycholog, doktorant w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, certyfikowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradca HIV/AIDS. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia dla osób żyjących z wirusem oraz szeroko rozumianej prewencji HIV.

 

mgr Mariusz Kozak
doradca ds. HIV/AIDS

Mariusz Kozak – absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ukończył licencjat z wyróżnieniem jako doradca socjalny na wydziale pedagogiki, kierunek praca socjalna. Obecnie jest studentem II roku studiów pedagogicznych II stopnia o profilu poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne (praca magisterska „Dyskryminacja osób zakażonych wirusem HIV w Polskim społeczeństwie”).Certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS, posiada kwalifikacje do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS.
Od kilku lat jest członkiem Stowarzyszenia Sieci PLUS w Warszawie zajmującego się osobami żyjącymi z HIV/AIDS. Brał udział w międzynarodowych konferencjach „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” z okazji światowego dnia AIDS w Warszawie. Od kilku lat uczestniczy w corocznych ogólnopolskich spotkaniach osób żyjących z HIV/AIDS organizowanych przez Stowarzyszenie Sieci PLUS. Uczestniczył w seminarium „Wprowadzenie do poradnictwa socjodynamicznego Vance’a Peavy’ego”, zorganizowanego w ramach Projektu „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”. Uzyskał certyfikat poświadczający uczestnictwo w Naukowym Seminarium Poradoznawczym Horyzonty Pomagania, tytuł: Pytania o rezyliencję? Poszukiwanie. Doświadczenie. Pomaganie.
Obecnie pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 

lek. Marta Kucharska
doradca ds. HIV/AIDS

Marta Kucharska – absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Lekarz w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych.

 

lek. Justyna Janocha-Litwin 
doradca ds. HIV/AIDS

Justyna Janocha-Litwin – absolwentka wrocławskiej Akademii Medycznej z roku 2007. Obecnie odbywa rezydenturę z zakresu chorób zakaźnych w Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych we Wrocławiu. Dodatkowo pracuje na stanowisku lekarza specjalistycznego zespołu wyjazdowego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
Zainteresowania z zakresu chorób zakaźnych dotyczą zakażeń pasożytniczych u osób zakażonych HIV oraz wirusowych zapaleń wątroby.

 

dr Łukasz Łapiński
doradca ds. HIV/AIDS

Łukasz Łapiński – absolwent Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego i Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Universite Paris 13 Nord oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu; dr n. farm., mgr psychologii (specjalność: psychologia kliniczna), mgr zdrowia publicznego, Master de Sciences Économiques et de Gestion; absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; certyfikowany doradca oraz konsultant ds. HIV/AIDS, a także certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii specjalista terapii uzależnień; psychoterapeuta GSRD w trakcie certyfikacji na University of Roehampton i w Pink Therapy (www.pinktherapy.com, Post-Graduate Diploma in Gender and Sexual Diversity Therapy, proces certyfikacji akredytowany przez National Council of Psychotherapists, Wielka Brytania); specjalista farmakologii klinicznej.
Członek Rady Konsultacyjnej ds. MSM działającej przy Krajowym Centrum ds. AIDS. Od 2014 roku członek Zespołu ds. procedur diagnostycznych przy Polskim Towarzystwie Naukowym AIDS, a od 2012 roku członek Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie dolnośląskim na lata 2012-2016. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, od 2007 r. doradca ds. HIV/AIDS w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym, od 2009 r. terapeuta uzależnień w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, od 2014 r. prowadzi wsparcie psychologiczne dla osób zakażonych HIV i ich bliskich, a od 2015 r. konsultacje neuropsychologiczne dla pacjentów zakażonych HIV (ukończył szkolenie „Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod” organizowane przez Pracownie Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. W 2014 r. pracował z osobami przebywającymi w warunkach izolacji więziennej.
Autor i współautor licznych publikacji i monografii w języku polskim i angielskim oraz wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących HIV/AIDS, terapii uzależnień oraz farmakologii klinicznej. Współredaktor oraz autor rozdziałów w podręczniku akademickim „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych”.
Ukończył szkolenie „Uzależnienia od czynności – program szkoleniowy dla realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy” rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla osób prowadzących terapię pacjentów uzależnionych od hazardu, seksu, Internetu i innych czynności, szkolenie „Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc.” prowadzone przez Paula Hall i Nick Turner oraz International Summer School 2016 (www.pinktherapy.com).
Współzałożyciel i Sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”.
Od 2012 roku sprawuje opiekę nad stażystami odbywającymi praktyki w ramach szkolenia na doradcę ds. HIV/AIDS. Od 2013 roku superwizor merytoryczny oraz członek komisji egzaminacyjnej podczas szkolenia dla osób ubiegających się o certyfikat doradcy ds. HIV/AIDS oraz na prolongatę certyfikatu doradcy HIV/AIDS.
W 2012 roku odznaczony „Czerwoną Kokardką”, a w 2012 i 2013 roku otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za szczególne zaangażowanie w działania związane z zapobieganiem epidemii HIV/AIDS w Polsce oraz pracę na rzecz osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.
Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnie superwizji grupowej prowadzonej przez dr Catherine Butler (http://www.bath.ac.uk/psychology/staff/catherine-butler/).
Słuchacz Studium Psychologii Zwierząt (www.icrahb.pl).

 

mgr Katarzyna Wójcik
doradca ds. HIV/AIDS

Katarzyna Wójcik – mgr psychologii, certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta i doradca systemowy w trakcie certyfikacji; od 6 lat pracuje z pacjentami programu metadonowego w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych we Wrocławiu; udziela również wsparcia psychologicznego osobom zakażonym HIV, a także ich partnerom i bliskim. Współpracowała ze stowarzyszeniem „Plus Minus”, oferując m.in. pomoc psychologiczną we wrocławskim telefonie zaufania HIV/AIDS. Współpracuje też z wrocławskim oddziałem TRR, prowadząc m.in. zajęcia z seksuologii dla studentów oraz warsztaty dla nauczycieli i pedagogów z zakresu HIV/AIDS. www.dobrypsycholog-wroclaw.pl

 

dr Krystyna Głowacka
diagnosta laboratoryjny, doradca ds. HIV/AIDS

Krystyna Głowacka – dr n. farm., mgr analityki medycznej, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Diagnosta laboratoryjny, specjalista analityki klinicznej, w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Doświadczenie zawodowe w diagnostyce laboratoryjnej w zakresie hematologii, serologii, biochemii i analityki zdobyła podczas wieloletniej pracy w szpitalu. Od 2002 roku zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Współautorka publikacji w języku polskim i angielskim oraz wykładowca na kursach o tematyce dotyczącej problemów narkomanii i farmakologii klinicznej.

You may also like...

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl