Category: poradnia-metadonowa

Godziny przyjęć

Program leczenia substytucyjnego prowadzony jest w ramach

Ośrodka Profilaktyczno-Leczniczego Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień

Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ

Wydawanie metadonu

poniedziałek – piątek

od 8:30 do 18:00

sobota, niedziela, dni świąteczne 

od 8:30 do 14:00

Aktualne informacje na temat nieobecności pracowników znajdują Państwo w zakładce „Nieobecności”

W razie wątpliwości można uzyskać informacje również telefonicznie pod numerem

71 356 07 80

71 326 67 36

 Informacja dla osób starających się o przyjęcie do Programu Metadonowego

obrazek-mapka

[aby powiększyć harmonogram pracy personelu – kliknij na tabelę]  

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl