Category: stowarzyszenie

Nasi Darczyńcy

Nasi Darczyńcy

Działalność Stowarzyszenia „Podwale Siedem” nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego następujących firm i organizacji: 1. Krajowe Centrum ds. AIDS 2. Janssen-Cilag Polska 3. Abbott Laboratories Poland 4. Gilead Sciences Poland 5. Ogólnopolska Fundacja Zwalczania...

Zrealizaowane zadania

Zrealizaowane zadania

Rok 2013 1. Współprowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagostycznego działającego przy Wrocławskiem Centrum Zdrowia SPZOZ. 2. Współprowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy Oddziale Chorób Zakaźnych w Wałbrzychu. 3. Finansowanie porad/konsultacji dietetyka oraz fizjoterapeuty dla osób żyjących z HIV w...

Realizowane zadania

Realizowane zadania

Aktualnie prowadzone zadania: Współprowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagostycznego działającego przy Wrocławskiem Centrum Zdrowia SPZOZ. Współprowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy Oddziale Chorób Zakaźnych w Wałbrzychu. Finansowanie porad/konsultacji dietetyka oraz fizjoterapeuty dla osób żyjących z HIV w ramach grantu „Pozytywnie...

Członkowie

Członkowie

▪ Marta Biskup ▪ Joanna Bortkiewicz ▪ Jacek Gąsiorowski ▪ Andrzej Gładysz ▪ Katarzyna Grodzińska ▪ Julia Jarosiewicz ▪ Marzena Jasnos ▪ Brygida Knysz ▪ Sabina Konefał ▪ Mariusz Kozak ▪ Barbara Krzempek ▪...

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Aleksandra Szymczak przewodniczący Aleksandra Szymczak – dr n. med., absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Lekarz specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista chorób zakaźnych. Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów...

Zarząd

Zarząd

Jacek Gąsiorowski prezes Jacek Gąsiorowski – dr n. med., adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Kierownik Samodzielnej Pracowni Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych, Poradni...

Historia

Historia

Decyzję o powołaniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” podjęto na Zebraniu Członków Założycieli w dniu 3 sierpnia 2009 roku. Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu...

Statut

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM „PODWALE SIEDEM”     Rozdział I – Postanowienia ogólne   § 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” zwane...

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl
Inne badania