Samodzielna Pracownia Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych

Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych

Samodzielna Pracownia Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych została utworzona po wielomiesięcznych staraniach prof. dr hab. n. med. Andrzeja Gładysza i dr n. med. Jacka Gąsiorowskiego w 2008 roku. Wchodzi ona w skład Katedry Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od samego początku jej kierownikiem jest dr n. med. Jacek Gąsiorowski.

Personel

Kierownik Pracowni

dr n. med. Jacek Gąsiorowski

Asystent

lek. med. Bartosz Szetala

Samodzielny Referent (1/2 etatu)

mgr Katarzyna Światłoń


Działalność naukowa

Prowadzona w ramach Samodzielnej Pracowni Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych działalność naukowa koncentruje się wokół oceny stanu zdrowia osób uzależnionych od heroiny, głównie funkcji wydzielniczej nerek, zaburzeń rytmu serca, częstości występowania i przebiegu klinicznego zakażenia HIV, HCV, HBV, JCV, BKV. Ponadto wykonywane są badanie genetyczne mające na celu określenie wpływ polimorfizmu genetycznego ABCB1, OPRM1 i izoenzymu CYP2D6 cytochromu P450 na ryzyko rozwoju uzależnienia.

W grupie osób otrzymujących terapię substytucyjną metadonem oceniana jest jej skuteczność i bezpieczeństwo poprzez monitorowanie częstości występowania niepożądanych działań, badany jest wpływ metadonu na czynność elektrofizjologiczną serca oraz stan nerek.

Prowadzenie powyższych badań jest możliwe dzięki współpracy z Katedrą i Zakładem Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także Laboratorium Wirusologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk.

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (HIV/AIDS) bierze udział w międzynarodowych badaniach naukowych, m.in. w wieloośrodkowym europejskim badaniu obserwacyjnym EuroSIDA.

Najważniejsze publikacje oryginalne z 3 ostatnich lat:

 1. Smoleń-Dzirba J., Rosińska M., Kruszyński P., Bartosiewicz-Wąsik J., Janiec J., Beniowski M., Bociąga-Jasik M., Jabłonowska E., Szetela B., Wąsik T.J..: Transmission of drug-resistant HIV-1 variants among individuals with recent infection in Southern Poland. Curr. HIV Res., 2013, 11, 288-294.
 2. Ryom L., Kirk O., Lundgren J.D., Reiss P., Pedersen C., de Wit S., Buzunowa S., Gąsiorowski J., Gatell J.M., Mocroft A.: Advanced chronic kidney disease, end-stage renal disease and renal death among HIV-positive individuals in Europe. HIV Med., 2013, 14, 503-508.
 3. Bladowska J., Zimny A., Knysz B., Małyszczak K., Kołtowska A., Szewczyk P., Gąsiorowski J., Furdal M., Sąsiadek M.J.: Evaluation of early cerebral metabolic, perfusion and microstructural changes in HCV-positive patients: a pilot study. J. Hepatol., 2013, 59, 651-657.
 4. Zwolińska K., Knysz B., Gąsiorowski J., Pazgan-Simon M., Gładysz A., Sobczyński M., Piasecki E.: Frequency of human endogenous retroviral sequences (HERV) K113 and K115 in the Polish population, and their effect on HIV infection. PLoS One, 2013, 8, e77820; doi:10.1371/journal.pone.0077820.
 5. Gąsiorowski J., Marchewka Z., Łapiński Ł., Szymańska B., Głowacka K., Knysz B., Długosz A., Wiela-Hojeńska A.: The investigation of specific biochemical markersin monitoring kidney function of drug addicts. Post. Hig. Med. Dośw. (online), 2013, 67, 1214-1221.
 6. Kwiatkowska W., Knysz B., Drelichowska-Durawa J., Czarnecki M., Gąsiorowski J., Biłyk E., Karczewski M., Witkiewicz W.: Występowanie nadwagi, otyłości i niedoboru masy ciała u pacjentów zakażonych. HIV. Przegl. Lek., 2013, 70, 113-117.
 7. Rogowska-Szadkowska D., Chlabicz S., Gąsiorowski J., Zubkiewicz-Zarębska A., Knysz B.: Experience of Polish patients diagnosed with HIV before and after highly active antiretroviral therapy (HAART) availability. HIV AIDS Rev., 2013, 12, 9-13.
 8. Bladowska J., Zimny A., Kołtowska A., Szewczyk P., Knysz B., Gąsiorowski J., Furdal M., Sąsiadek M.: Evaluation of metabolic changes within the normal appearing gray and white matters in neurologically asymptomatic HIV-1-positive and HCV-positive patients: magnetic resonance spectroscopy and immunologic correlation. Eur. J. Radiol., 2013, 82, 686-692.
 9. Zwolińska K., Knysz B., Rybka K., Pazgan-Simon M., Gąsiorowski J., Sobczyński M., Gładysz A., Piasecki E.: Protective effect of CCR5-δ32 against HIV infection by the heterosexual mode of transmission in a Polish population. AIDS Res. Hum. Retrovir., 2013, 29, 54-60.
 10. Smoleń-Dzirba J., Rosińska M., Kruszyński P., Bratosiewicz-Wąsik J., Janiec J, Beniowski M., Bociąga-Jasik M., Jabłonowska E., Szetela B., Porter K., Wąsik T.J.: Molecular epidemiology of recent HIV-1 infections in Southern Poland. J. Med. Virol., 2012, 84, 1857-1868.
 11. Rymer W., Szetela B., Szymczak A.: Acute infection with HIV-1 in a male patient with primary and secondary syphilis – diagnostic problems. HIV AIDS Rev., 2012, 11, 95-97.
 12. Kwiatkowska W., Knysz B., Drelichowska-Durawa J., Czarnecki M., Gąsiorowski J., Biłyk E., Karczewski M., Witkiewicz W.: Subclinical carotid atherosclerosis and cardiovascular risk factors in HIV-infected patients. Post. Hig. Med. Dośw. (online), 2011, 65, 770-783.
 13. Kwiatkowska M., Knysz B., Gąsiorowski J., Łuszczyńska A., Gładysz A.: The role of mechanisms of buffering anxiety in HIV carriers. A study within the terror management theory paradigm. Post. Hig. Med. Dośw. (online), 2011, 65,133-142.

 

Najważniejsze doniesienia prezentowane na konferencjach międzynarodowych z ostatnich 3 lat:

 1. Bladowska J., Zimny A., Knysz B., Małyszczak K., Kołtowska A., Szewczyk P., Gąsiorowski J., Furdal M., Sąsiadek M.: Correlation of early cerebral metabolic alterations with the immunologic data and cognitive tests in neurologically asymptomatic HIV-1 positive patients. 40. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław, 6-8.06.2013 (opublikowano w Pol. J. Radiol., 2013, 78, suppl.1, 148).
 2. Bladowska J., Zimny A., Knysz B., Małyszczak K., Kołtowska A., Szewczyk P., Gąsiorowski J., Furdal M., Sąsiadek M.: Assessment of early metabolic, perfusion and microstructural cerebral alterations within the normal appearing grey and white matters in HCV-positive patients: MRI and histological correlation. 40. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław, 6-8.06.2013 (opublikowano w Pol. J. Radiol., 2013, 78, suppl. 1, 147-148).
 3. Kołtowska A., Bladowska J., Zimny A., Knysz B., Małyszczak K., Szewczyk P., Gąsiorowski J., Furdal M., Sąsiadek M.: Evaluation of changes in the selected white matter tracts in neurologically asymptomatic HIV-1-positive patients using diffusion tensor imaging (DTI), with immunologic correlation. 40. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław, 6-8.06.2013 (opublikowano w Pol. J. Radiol., 2013, 78, suppl. 1, 146-147).
 4. Kwiatkowska W., Drelichowska-Durawa J., Witkiewicz W., Knysz B., Gąsiorowski J., Czarnecki M., Karczewski M., Biłyk E.: Serum cholesterol fractions concentrations are low but still have the impact on carotid intima media thickness value in HIV infected patients. 25th World Congress of the International Union of Angiology, Prague, 1-5.07.2012 (opublikowano w Int. Angiol., 2012, 31, suppl. 1, 105-106).
 5. Wojtowicz-Prus E., Czarnecka A., Szetela B.: Mięczak zakaźny u pacjenta z AIDS. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Kraków, 19-22.09.2012 (opublikowano w Przegl. Dermatol., 2012, 99, 503-504).

 

Pozostałe istotne publikacje naukowe

 1. Gąsiorowski J., Knysz B., Gładysz A.: Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). W: Choroby wewnętrzne: stan wiedzy na rok 2012. Red. A. Szczeklik, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2012, 2292-2303.
 2. Gładysz A., Knysz B., Gąsiorowski J., Inglot M., Rymer W., Szetela B., Fleischer K.: Patogeneza, klinika i zakażenia oportunistyczne. W: Choroby zakaźne i pasożytnicze. T.1. Red. J. Cianciara, J. Juszczyk, Lublin, Wydaw. Czelej, 2012, 500-529.
 3. Gąsiorowski J., Łapiński Ł., Knysz B.: Czynniki wpływające na zakaźność HIV. Post. Hig. Med. Dosw., 2011, 65, 190-194.
 4. Gąsiorowski J., Knysz B., Łapiński Ł.: Zakażenie HIV- poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych, MedPharm, Wrocław, 2010.

 

Ponadto pracownicy Pracowni każdego roku są współautorami „Zasad opieki nad osobami zakażonymi HIV: zalecenia PTN AIDS” (http://www.ptnaids.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=24&lang=pl).


Działalność dydaktyczna

Samodzielna Pracownia Monitorowana Zakażeń u Osób Uzależnionych bierze udział w kształceniu podyplomowym lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, pracowników socjalnych poprzez organizację konferencji naukowych i szkoleń oraz prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów:
1. Wydziału Lekarskiego w ramach zajęć dla V roku z „Chorób Zakaźnych”.
2. Wydziału Farmaceutycznego w ramach zajęć fakultatywnych dla III roku pt. „Uzależnienie od narkotyków oraz redukcja szkód spowodowanych ich stosowaniem” oraz „Poradnictwo okołotestowe oraz diagnostyka zakażenia HIV i innych STD”.

You may also like...

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl
Inne badania