Personel

dr n. med. Jacek Gąsiorowski
specjalista chorób zakaźnych
lekarz chorób wewnętrznych
specjalista terapii uzależnień

dr n. med., adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Kierownik Samodzielnej Pracowni Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych, Poradni Profilaktyczno-Leczniczej HIV/AIDS oraz Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych. Twórca pierwszego i jedynego we Wrocławiu programu terapii substytucyjnej dla uzależnionych od opiatów oraz nowej poradni dla osób zakażonych HIV. Współtwórca Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu. Współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych, specjalista terapii uzależnień. Autor i współautor licznych rozdziałów w podręcznikach i monografiach dotyczących HIV/AIDS oraz terapii uzależnień. Opublikował kilkadziesiąt prac oryginalnych, w tym w znaczących czasopismach naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania. Współredaktor oraz autor licznych rozdziałów w podręczniku akademickim „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych”. Organizator i wykładowca licznych kursów i konferencji naukowych nt. zakażenia HIV i AIDS oraz terapii uzależnień przeznaczonych zarówno dla lekarzy, jak i dla doświadczonych specjalistów innych dyscyplin medycznych. Został kilkakrotnie wyróżniony nagrodą Ministra Zdrowia, nagrodami uczelnianymi oraz honorowymi nagrodami organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad osobami żyjącymi z HIV. Przez 12 lat pełnił funkcję inspektora wojewódzkiego ds. HIV/AIDS.

prof. Brygida Knysz
specjalista chorób zakaźnych
lekarz chorób wewnętrznych

prof. nadzw., dr hab. n. med., specjalista chorób zakaźnych. Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z zakażeniem HIV i AIDS, głównie immunologicznych i patogenetycznych. W swoim dorobku posiada liczne prace o zasięgu międzynarodowym. Współredaktor oraz autor rozdziałów w podręczniku akademickim „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych”. Jest również inspektorem wojewódzkim ds. HIV i AIDS. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami żyjącymi z HIV. Odbyła staże naukowe w USA i Danii.

dr n. med. Małgorzata Inglot
specjalista chorób zakaźnych
pediatra

dr n. med., absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pediatra, specjalista chorób zakaźnych. Adiunkt o szerokich zainteresowaniach naukowych, m.in. hepatologią zakaźną, HIV/AIDS kobiet i dzieci, patomechanizmem współzakażeń HIV i wirusami hepatotropowymi, zakażeniami szpitalnymi. Tych zagadnień dotyczy jej zasadniczy dorobek. Nagradzana przez Ministra Zdrowia i wyróżnieniami uczelnianymi, a także – jako wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego – międzynarodowymi wyróżnieniami za prace prezentowane na Konferencjach Międzynarodowych. Odbyła staż naukowy w Kopenhadze. Jest Prezesem Dolnośląskiego Oddziału i sekretarzem Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

dr n. med. Weronika Rymer
specjalista chorób zakaźnych

dr n. med., absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2007 r. ukończyła specjalizację z chorób zakaźnych w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocławiu. Od 2003 r. zajmuje się pacjentami zakażonymi HIV. Jej zawodowe zainteresowania to szeroko pojęta profilaktyka i wakcynologia.

lek. med. Bartosz Szetela
specjalista chorób zakaźnych

absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, asystent w Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista chorób zakaźnych, doktorant AM we Wrocławiu. Prowadzi liczne projekty związane z profilaktyką zakażeń przenoszonych drogą płciową i podczas dożylnego przyjmowania narkotyków, a także sprawuje specjalistyczną opiekę nad osobami żyjącymi z HIV. Autor kilkunastu prac i współautor podręczników związanych z profilaktyką, diagnostyką i terapią zakażenia HIV. Współpracownik Krajowego Centrum ds. AIDS w zakresie opracowania i wdrażania zaleceń obowiązujących w diagnostyce przesiewowej zakażenia HIV oraz gospodarki lekami antyretrowirusowymi. Aktywnie działa na rzecz stworzenia trwałego systemu monitorowania rodzaju i częstości ryzykownych zachowań seksualnych, a także diagnostyki przesiewowej w ramach wielospecjalistycznych Poradni Zdrowia Seksualnego.

dr n. med. Aleksandra Szymczak
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób zakaźnych

dr n. med., absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Lekarz specjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych. Jest asystentem w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocławiu. Współautorka publikacji dotyczących zakażeń HIV/AIDS oraz chorób wątroby, a także rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Certyfikowany doradca w zakresie HIV/AIDS.

 

 

Pielęgniarki

 • mgr Marta Biskup
 • mgr Joanna Bortkiewicz
 • mgr Katarzyna Grodzińska
 • Sabina Konefał
 • Mariola Magnowska
 • Beata Niedzielska
 • Małgorzata Pietrzak
 • Bożena Smoleń

 

Rejestratorki medyczne

 • Monika Hanczko
 • Barbara Kozdrowiecka
 • Beata Marciniak
 • mgr Katarzyna Światłoń

 

You may also like...

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl