Personel

Wszyscy lekarze przyjmujący w Poradni ukończyli szkolenie z zakresu medycyny podróży i posiadają CERTYFIKAT 

 

dr n. med. Jacek Gąsiorowski
specjalista chorób zakaźnych
lekarz chorób wewnętrznych
specjalista terapii uzależnień

dr n. med., adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Kierownik Samodzielnej Pracowni Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych, Poradni Profilaktyczno-Leczniczej HIV/AIDS oraz Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych. Twórca pierwszego i jedynego we Wrocławiu programu terapii substytucyjnej dla uzależnionych od opiatów oraz nowej poradni dla osób zakażonych HIV. Współtwórca Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu. Współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych, specjalista terapii uzależnień. Autor i współautor licznych rozdziałów w podręcznikach i monografiach dotyczących HIV/AIDS oraz terapii uzależnień. Opublikował kilkadziesiąt prac oryginalnych, w tym w znaczących czasopismach naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania. Współredaktor oraz autor licznych rozdziałów w podręczniku akademickim „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych”. Organizator i wykładowca licznych kursów i konferencji naukowych nt. zakażenia HIV i AIDS oraz terapii uzależnień przeznaczonych zarówno dla lekarzy, jak i dla doświadczonych specjalistów innych dyscyplin medycznych. Został kilkakrotnie wyróżniony nagrodą Ministra Zdrowia, nagrodami uczelnianymi oraz honorowymi nagrodami organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad osobami żyjącymi z HIV. Przez 12 lat pełnił funkcję inspektora wojewódzkiego ds. HIV/AIDS.

dr n. med. Weronika Rymer
specjalista chorób zakaźnych

dr n. med., absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2007 r. ukończyła specjalizację z chorób zakaźnych w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocławiu. Od 2003 r. zajmuje się pacjentami zakażonymi HIV. Jej zawodowe zainteresowania to szeroko pojęta profilaktyka i wakcynologia.

dr n. med. Aleksandra Szymczak
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób zakaźnych

dr n. med., absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Lekarz specjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych. Jest asystentem w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocławiu. Współautorka publikacji dotyczących zakażeń HIV/AIDS oraz chorób wątroby, a także rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Certyfikowany doradca w zakresie HIV/AIDS.

You may also like...

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl