Finansowanie

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych prowadzona jest przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ i jest finansowana ze środków:
1.
Narodowego Funduszu Zdrowia
2. Miasta Wrocław
3. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

You may also like...

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl