Historia

Decyzję o powołaniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” podjęto na Zebraniu Członków Założycieli w dniu 3 sierpnia 2009 roku. Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 stycznia 2010 roku. W nazwie Stowarzyszenia znalazł się adres naszej pierwszej siedziby. Mieściliśmy się wtedy na ul. Podwale 7. W połowie lipca 2012 roku zmieniliśmy miejsce naszej działalności, jednak podjęliśmy decyzję o utrzymaniu dotychczasowej nazwy.

Stowarzyszenie skupia ludzi, którzy już od dawna, jako osoby prywatne, ale również w ramach swojej pracy zawodowej, zajmują się pomocą wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Bardzo ważną osobą w skali Polski, której wieloletnia działalność w bardzo istotny sposób wpłynęła na poprawę sytuacji społecznej osób zakażonych HIV i uzależnionych od narkotyków jest prof. Andrzej Gładysz.

Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania Stowarzyszenia, działa ono bardzo efektywnie skupiając swoją uwagę głównie wokół osób uzależnionych od narkotyków, pacjentów programu metadonowego oraz mniejszości seksualnych.

Pełny opis celów i form działania Stowarzyszenia „Podwale Siedem” znajduje się w zakładce „Statut”, natomiast formy podjętej działalności w „Realizowane zadania”.

Podobnie jak inne Stowarzyszenia, nasza działalność nie byłaby możliwa bez Sponsorów, którym jeszcze raz pragniemy podziękować.

You may also like...

projekt i wykonanie strony www.liczi.pl